ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ที่ดี และ ทำเว็บไซต์อย่างไรจึงจะได้ผล ??

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ที่ดี และ ทำเว็บไซต์อย่างไรจึงจะได้ผล ??

ขั้นตอนแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเตรียมก่อน ทำเว็บไซต์

1. ศึกษาประเภทของเว็บไซต์ ก่อนการทำเว็บไซต์

2. ตั้งกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ของการทำเว็บไซต์

3. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำเว็บไซต์

4. หากต้องการให้หน้าเว็บติดอันดับในหน้าแรก Google

5. ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์

6. ตรวจงาน และส่งมอบงานเว็บไซต์

7. ดูแลระบบ Support เฝ้าติดตามเว็บไซต์ สอนการใช้งานเบื้องต้น

ยกระดับเว็บไซต์ของคุณ
ไปอีกระดับที่ Kengweb.

หากสนใจที่จะยกระดับเว็บไชต์ของคุณ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปกับเราได้ที่นี้ Kengweb สามารถสอบถามข้อมูลและสนใจทำเว็บไชต์ไปกับเราได้ที่