วิธีการใช้งาน Webmail

วิธีการใช้งาน Webmail

วิธีการเข้าใช้งานเว็บเมล์ ดังนี้

1.เปิดหน้า Webmail ของท่านขึ้นมา www.domain.com/email

2.Login เข้า Webmail และกรอกข้อมูล

Email Address: ชื่ออีเมล์ของท่าน (Ex. yourname@yourdomain.com)

Password: รหัสผ่านอีเมล์

3.กดปุ่ม Login เพื่อเข้าระบบ

 

4.ให้ทำการคลิกเลือกโปรแกรม Roundcube Webmail 

ตัวอย่างหน้าตาของตัวโปรแกรม RoundCube

3.png

 • Compose เขียนจดหมายอีเมล์
 • Reply ตอบอีเมล์ ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา
 • Reply all ตอบอีเมล์ ที่มีผู้ส่งมาถึงเรา และส่งกลับไปให้ทุกคนที่มีชื่ออยู่ในอีเมล์ฉบับนั้น
 • Forward ส่งต่ออีเมล์ ที่ได้รับมานั้นไปหาผู้อื่น
 • Delete ลบอีเมล์
 • Mark * ทำเครื่องหมายว่าอ่านอีเมล์ หรือว่ายังไม่อ่าน
 • Address Book สมุุดรายชื่อผู้ต่อ
 • Inbox กล่องจัดเก็บจดหมายเข้า
 • Drafts กล่องจัดเก็บจดหมายที่ยังเขียนไม่เสร็จและยังไม่ได้ถูกส่งออกไป
 • Sent กล่องจัดเก็บจดหมายที่ส่งออกไป
 • Junk กล่องจัดเก็บจดหมายที่ไม่ต้องรับ (ขยะอีเมล์)
 • Deleted Items กล่องจัดเก็บจดหมายที่ถูกลบออกไปจากกล่องอื่นๆ

5 . วิธีการส่งอีเมล (Compose)

4.png

 •  From ชื่ออีเมลของคุณ
 •  To ระบุชื่ออีเมลที่ท่านต้องการจะส่งอีเมล (Ex. support@netway.co.th)
 •  CC ระบุชื่ออีเมลที่ท่านต้องการจะแนบอีเมล (Ex. paynemyt@netway.co.th) ถ้าต้องการ
 •  BCC ระบุชื่ออีเมลที่ท่านต้องการ เพื่อไม่ให้คนที่คุณส่งอีเมลไปเห็นว่าคุณได้แนบอีเมล์ (Ex.ts@netway.co.th) ถ้าต้องการ
 • Subject ระบุหัวเรื่อง หรือหัวข้อ ของอีเมลฉบับที่จะทำการส่ง
 • Editor Type คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหา ได้ทั้งแบบประเภท ตัวหนังสือ และ HTML
 • Priority คุณสามารถปรับระดับ ของความสำคัญของอีเมล์ที่คุณจะส่งได้ (Ex. ต้ำมาก, ต่ำ, ปกติ, สูง และสูงมาก)
 • Return receipt ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม่เพราเทสไปแล้วไม่มีเมลเด้งกลับมาบอก
 • Delivery status notification แจ้งเตือนสถานะการส่งอีเมล
 • Save sent message in คุณสามารถบันทึกข้อความอีเมล์ที่ส่งออกได้ที่ เมนู Send Item หรืออื่นๆ ที่คุณต้องการ
 • Attach a File คุณสามารถแนบไฟล์เอกสารในการส่งอีเมล์ได้โดยคำสั่งนี้

5.png

6.  Address Book  ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บรายชื่อ รายละเอียดต่าง ๆ ที่อยู่บุคคลต่าง ๆ ที่เราต้องการเก็บเป็นข้อมูล ทำให้เกิดการใช้งานที่ง่ายขึ้น สามารถแยกเป็น Folder ที่ติดต่อสำหรับที่ทำงาน ที่บ้าน กลุ่มเพื่อน กลุ่มลูกค้า และตามความพอใจของคุณ และยังใส่รูปภาพ ให้แก่ แต่ละรายชื่อได้อีกด้วย

6.png

7.Setting  ปรับแต่งค่าส่วนตัว เป็นการตั้งค่าของโปรแกรมอีเมล์ของผู้ใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน

User Interface / Main Options

ภาษา คุณสามารถเลือกภาษาของโปรแกรม Round Cude ได้ตามความต้องการ

เขตเวลา คุณสามารถเลือก Time Zone ของแต่ละประเทศ ได้ตามความต้องการ

ประเภทการแสดงเวลา สามารถเลือกประเภทของการแสดง ได้ตามความต้องการ

ประเภทการแสดง วัน – เดือน – ปี สามารถเลือกประเภทของการแสดง ได้ตามความต้องการ

Refresh (check for new messages, etc.) คุณสามารถ อัปเดท ข้อความอีเมลใหม่ ได้ในตามความต้องการ

7.png

 • Mailbox  View
 • Main  Options  คุณสามารถปรับแต่งการแสดงของเมล์บอกซ์ของคุณได้
 • Displaying Messages
 • Composing Messages
 • Address Box (สมุดรายชือ)

8.png

 • Folders (กล่องจดหมาย)
 • คุณสามารถปรับรายละเอียดของเมนู และสามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้งานได้ ในกล่องจดหมายขาเข้า, กล่องจดหมายร่าง, กล่องจดหมายขาออก.  กล่องจดหมายขยะ และถังขยะ  เวลาคุณมีการใช้งานของพื้นที่ไปเท่าใด

9.png

 • Identities  (ชือแสดงตัว)
 • Settings

       ชื่อแสดง  คุณสามารถใส่ชื่อเล่น (Alias Name) ได้ตามความต้องการ

       อีเมล์  คุณสามารถกรอกชื่ออีเมล์ของคุณได้ ได้ตามความต้องการ

       องค์กร  คุณสามารถใส่ชื่อองค์กร (organization) ได้ตามความต้องการ

       ตอบกลับ (Reply-To)  คุณสามารถใส่อีเมล์ที่ต้องการตอบกลับไปหาอีเมลนั้นได้ อัตโนมัติ ในทุกๆครั้งที่คุณส่งอีเมล์

       แอบสำเนาถึง (BCC)  คุณสามารถแอบสำเนาถึงอีเมล์ ได้อัตโนมัติ ในทุกๆครั้งที่คุณส่งอีเมล์

 • Signature (ลายเซนต์ต่อท้ายข้อความอีเมล์)  คุณสามารถใส้ตัวอักษรเพื่อต่อท้ายข้อความอีเมล์ของคุณได้ตามความต้องการ

ขอบคุณบทความจาก https://netway.co.th

วิธีการตั้งค่า E-mail ใน Microsoft Outlook 2010 ขึ้นไป

วิธีการตั้งค่า E-mail ใน Microsoft Outlook 2010 ขึ้นไป

วิธีการตั้งค่า E-mail ใน Microsoft Outlook 2010 ขึ้นไป

วิธีการตั้งค่า E-mail ใน Microsoft Outlook 2010 ขึ้นไป

1.คลิกที่เมนู Tools เลือก  Account Settings

2. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 ขึ้นมา จากนั้นเลือกที่เมนู File >Info > Add Account

3..จากนั้น หน้าต่าง Add New Account จากปรากฏขึ้นให้เลือกเครื่องหมายถูกที่ช่อง Manually configure server settings or additional server types  จากนั้นกดปุ่ม Next

4.ในหน้าต่าง Choose Service ให้เลือกเป็น Internet E-mail แล้ว Next

5.Your Name : ใส่เป็นชื่อของคุณ หรือข้อความที่อยากให้ปรากฏ
E-mail Address : ใส่ชื่ออีเมลล์ของคุณ เช่น outlook@kengweb.com (โดยปกติจะใส่มาให้อยู่แล้ว ตรวจสอบให้ถูกต้อง)
Password : รหัสผ่านที่คุณใช้ log in เข้าใช้งานอีเมลล์
Retype Password : ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ให้เหมือนกับครั้งแรก
Account Type : ให้เลือกเป็น POP3
Incoming Mail Server : ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนเนมของคุณ เช่น mail.kengweb.com
Outgoing Mail Server (SMTP) : ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนเนมของคุณ เช่น mail.kengweb.com
Username : ใส่เป็นชื่ออีเมลล์เต็ม เช่น outlook@kengweb.com
Password : รหัสผ่านที่คุณใช้ log in เข้าใช้งานอีเมลล์ (เลือกเครื่องหมายถูกหน้า Remember Password ด้วย
เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกที่ปุ่ม More Settings

6.เลือกที่ Tab : Outgoing Server จากนั้นเลือกเครื่องถูกที่
My outgoing server (SMTP) requires authentication
Use same settings as my incoming mail server
จากนั้นกด OK

7.เลือกที่ Tab :  Advenced จากนั้นในหัวข้อ
Server Timeouts ให้ปรับเป็น 10 minute
Delivery เลือกเอาเครื่องหมายถูกออก ในหัวข้อ Leave a copy of messages on the server กรณีที่ ไม่เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ (ถ้าต้องการที่จะเก็บสำเนาให้ติ๊กไว้ตามรูปด้านล่าง)

บทความจาก http://faq.porar.com